Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

sareth
8125 1834 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
sareth
8131 8922 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
sareth

Kiedy masz 20-kilka lat pojawia się strach. Bo już ładnych parę razy było się kopniętym w dupę. Boisz się, że kiedy się przed kimś obnażysz, kiedy pokażesz wszystko albo bardzo dużo, najwrażliwsze miejsca, to ktoś będzie mógł to wykorzystać. Boisz się, gdy masz przed sobą kogoś, kto widzi więcej, kto podchodzi za blisko i jest w stanie sprawić, że czujesz się nago i bezbronnie. Czyli trzeba spierdalać. A z drugiej strony, otaczają cię ludzie, którzy nie potrafią przebić się przez twoje warstwy. Nie potrafią. Nie chcą. Więc wasze kontakty są lekkie, miłe, przyjemne, BEZPIECZNE, ale powierzchowne i nudne. Takie kikuty prawdziwej konwersacji.

To domena całej generacji dzisiejszych dwudziesto i trzydziestokilkulatków. Patrzeć, ale nie widzieć, słuchać, ale nie słyszeć. Rozumieć, ale nie czuć. Pojawia się, więc, deficyt bliskości. Deficyt prawdziwej czułości. Kobiety marzą i rozpaczliwie tęsknią za miłością. Ale mężczyźni zdradzili je dla ciuchów, konsol i starych modeli BMW.

I później ludzie budzą się o trzeciej rano, skręcani bólem w środku, który nie wiadomo skąd się bierze, i marzą o prawdziwym uczuciu, nie dając mu rzecz jasna żadnej szansy

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/05/08/co-powiemy-swoim-dzieciom-gdy-zapytaja-jacy-bylismy-majac-16-lat-a-jacy-majac-30/#more-3326
Reposted frompanikea panikea

June 14 2018

sareth
sareth

June 06 2018

sareth
5563 fd6f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
sareth
9579 4d20
Reposted fromTLC2 TLC2

May 28 2018

sareth
3712 4dae
Reposted fromdoubleapple doubleapple
sareth
3762 edbd
Reposted fromdoubleapple doubleapple
sareth
4907 3818
Reposted fromdoubleapple doubleapple
sareth
2868 2da3
Reposted fromdoubleapple doubleapple
sareth
8564 6088
Reposted fromdoubleapple doubleapple
sareth
2209 0094
Reposted fromdoubleapple doubleapple
sareth
2444 df33
Reposted fromdoubleapple doubleapple

May 27 2018

sareth
4174 3e9b 500
Reposted fromdoubleapple doubleapple
5511 f571
Reposted fromamatore amatore viayuhu yuhu
6828 48bd
Reposted fromamatore amatore viayuhu yuhu
8286 5b05
Reposted fromamatore amatore viayuhu yuhu
2769 f24f

mau-indy:

fur-n-steel:

🔱

Reposted fromamatore amatore viayuhu yuhu
sareth
Reposted fromweightless weightless viayuhu yuhu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl