Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

sareth
3544 ee9c 500
Reposted fromzbitek zbitek
sareth
4128 feb2 500
Reposted fromparlin parlin

September 14 2018

sareth
2929 f3b8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
sareth
sareth
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vianothingforyou nothingforyou
sareth
1330 1120 500
Reposted fromhare hare vianothingforyou nothingforyou
sareth
9602 a10e
Reposted fromSuzi Suzi vianothingforyou nothingforyou
sareth
5555 d1e6
Reposted fromEtnigos Etnigos vianothingforyou nothingforyou
sareth
4948 2dc2
Reposted fromEtnigos Etnigos vianothingforyou nothingforyou
sareth
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus vianothingforyou nothingforyou
sareth
3891 394e
Reposted frompastelowe pastelowe

September 11 2018

sareth
9813 0091
Reposted fromcarol91 carol91

September 08 2018

sareth
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

August 20 2018

sareth
sareth
Nie rozumiem. 
Nie pojmuje. 
Nie umiem ogarnąć. 
Coś się ze mną dzieje, 
Ale nie wiem co.
Coś się kończy, 
Coś się zaczyna, 
Ale co takiego się może zacząć? 
Bawi mnie to, jak bardzo człowiek potrafi się przyzwyczaić do kogoś. 
Jest to naprawdę przerażające, 
Osoby brak, a człowiek nie wie co dalej. 
Mówiłem, że nie dam się złapać w tą pułapkę znowu,
Ale się dałem. 
Najgorsze, że w pustkę która powstała, 
Wkradają się tylko najgorsze rzeczy. 
Dlaczego te demony wracają? 
Przecież nie rozstaliśmy się w gniewie. 
To dlaczego gniew do mnie wita? 
To dlaczego znowu złe pomysły krążą po głowie? 
Czy ona była moim strażnikiem? 
Czy ona trzymała na uwięzi tą zepsutą część mnie? 

August 19 2018

sareth
sareth
sareth
6576 337d 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo
sareth
Reposted fromFlau Flau
sareth
Myslalem, ze znam wszystkie rodzaje bolu, tyle ich odczuwalem I z tyloma sie spotykalem w szpitalu. ..Ale ból gdy widze, a nie moge Cie dotknac, pomóc, zaopiekowac sie. ..to jest to najgorsze
— Jackowe
Reposted frommesoute mesoute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl